Πόρτα ταμπλαδωτή – αέτωμα

  • IMG_1606
  • IMG_1604
  • IMG_1553

Πόρτα ταμπλαδωτή ημίμασιφ με αέτωμα από Λάκα

Το κάσωμα της πόρτας είναι τρικολλητό από μασίφ ξύλο Οξιάς με κουμπωτά πρεβάζια

Η πόρτα στηρίζεται σε τρεις μεντεσέδες της εταιρείας AGB τεσσάρων ρυθμίσεων

Η κλειδαριά της είναι της εταιρείας AGB και το  λάστιχο της πατούρας  της εταιρείας DEVENTER

0 Likes
Your Rate!You had rate it!